1.5 millioner Android enheter aktivert daglig


1.5.millioner Android aktiveringer per dag

Historisk utvikling av antall aktiverte Android enheter

I følge Google’s styreformann Eric Schmidt så blir det nå aktivert 1.5 millioner Android enheter daglig. En aktivering er når det registreres en ny enhet i Google Play. Dette er altså reelle tall over og ikke salg til forhandlere. Her er det også tatt med andre enheter som ikke er smarttelefoner. Det vil si nettbrett, smartklokker, bilnavigeringsenheter etc. Alt som er sertifisert som Android kompatibel, og har tilgang til Google Play. Tallene sier ikke noe om hvor mange mennesker som har en Android mobil per dags dato, da man kan ha kjøpt en ny en uten at den gamle enheten blir registrert som uaktivert. Det kan jo være at et par hundre tusen av disse nyaktiveringer skjer av brukere som allerede har en Android smarttelefon, men som nå oppgraderer til en nyere enhet.

kilde

Lignende saker

comments powered by Disqus